Sürdürülebilir Turizm Biyosferi

Biyosfer

Biyosfer Sunumu
Otelimiz, Uluslararası Standart Biyosfer Oteline uyuma yönelik Sürdürülebilirlik politikası uygulamıştır. Bu Standart, STK Sorumlu Turizm Enstitüsü tarafından geliştirilmiştir, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından tanınır ve onaylanır ve Turizm Endüstrisi varış noktalarında, şirketler ve ekipmanlarda DTÖ'nün himayesinde ve anlaşma anlaşması uyarınca uygulanır. UNESCO’ya
Norma Biosphere Hotel, organizasyonun sürdürülebilir turizm alanında iyi bir performans sergilemesine olanak sağlayan, birbiriyle bütünleşen altı temel enine doğa gereksinimini birleştiriyor:

- İş Performansı;
- Sürdürülebilir Turizm Politikaları;
- Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması ve İyileştirilmesi;
- Hedefin Ekonomik ve Sosyal Gelişimi;
- Çevre Koruma;
- Müşteri memnuniyeti.
Biosphere Hotel Standard'ın gerekliliklerinin iyi bir şekilde uygulanması birimimize sürdürülebilirlik değerlerinin doğrulanmasını sağlar ve sonuç olarak pazarda kendisini farklılaştırır.
Norma Biyosfer'in günlük hayatına olan bağlılığınıza güveniyoruz.
Sürdürülebilirlik Politikası
 
görünüm

Çalışanlarına ve sosyal, kültürel ve çevresel çevreye olan saygısına dayanarak müşterilerine sunduğu hizmetin sürekli iyileştirilmesi üzerinde çalışarak ekonomik olarak sürdürülebilir bir birim olmak.
Misyonumuz
Çalışanlarımızın bu ilkelere uymalarını sağlamak için sürekli gelişim için günlük taahhüt, bize getirecek motivasyonlardan bağımsız olarak her zaman müşterilerimizin memnuniyetini arttırmaya çalışmak.